ناکانو لش

نام اصلی : Nakano Lash
خاستگاه : گلی اَنسلوم (Glee Anselm)
سکونت : گلی اَنسلوم (Glee Anselm)
گونه : نائوتلان (Nautolan)
انتشارات : Marvel
اولین نقش آفرینی : Starwars: BountyHunters
خلق شده توسط : ایتان ساکس
تیم ها : شکارچیان جایزه بگیر
سلاح ها : مسلسل لیزری (Blaster Rifle)
قدرت ها : قدرت رهبری بالا

اشتراک خبرنامه

برای دریافت آخرین اخبار کمیک ایمیل خود را وارد کنید